Aktualności
Dobiega końca rekrutacja do udziału w ostatnim planowanym kursie
2014-02-18
Szanowni Państwo, Ruszyła ostatnia tura rekrutacji do udziału w...
REKRUTACJA
2013-03-03
Biuro Projektu: "Nauczyciel kształcenia zawodowego XXI wieku". zaprasza do...
Dokumenty

Poniżej prezentujemy wykaz dokumentów rekrutacyjnych:

 

1) Formularz rekrutacyjny, wypełniony i własnoręcznie podpisany (zgodnie ze wzorem),

 

2) Deklaracja uczestnictwa w projekcie (zgodnie ze wzorem),

 

3) Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku (zgodnie ze wzorem),

 

4) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie ze wzorem),

 

5) Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie oraz zajmowane stanowisko